Поръчки и доставки

 

ПОРЪЧКА:

 Закупуване на стока и/или услуга, представена от www.Projekt-tech.com/bg

 

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.Projekt-tech.com/bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

 

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

 

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със " Жанел Ж 70 ЕООД ", касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта; 

 

www.Projekt-tech.com/bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.Projekt-tech.com/bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

 - Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

  ДОСТАВКА

Доставките се извършват основно чрез куриерска фирма ЕКОНТ Експрес с 20% отстъпка от регулярната тарифа.

Списък с офиси на ЕКОНТ може да намерите тук - http://www.econt.com/offices/

 

 Доставка на закупени стоки:

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до офис  Ви е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. www.Projekt-tech.com/bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

 

Цената на доставката зависи от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

 

Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Забележки”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

Projekt-tech.com/bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от  www.Projekt-tech.com/bg информация, отказът от предоставянето и автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

Projekt-tech.com/bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от нас обстоятелства.

 

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 ( до 17:00 ч ).

 

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

В случаите, когато от Projekt-tech.com/bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.Projekt-tech.com/bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

 

При предаване на стоките, Потребит u9 u9},6u9@u9@u9ат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

 

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, www.Projekt-tech.com/bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 ( до 17:00 ч ).

 

www.Projekt-tech.com/bg си запазва правото да променя под-изпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

www.Projekt-tech.com/bg извършва доставки чрез под-изпълнител/и ( куриери ) на територията на България.

 Доставките за чужбина се извършват чрез  под-изпълнител куриер Български Пощи  и само с предварително плащане от страна на клиента. Задължително уведомяване на сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 за уточняване на детайли по доставка и плащане . Цената на доставката зависи от теглото на поръчаните продукти.
 • Адрес за кореспонденция
  Projekt-TECH България
  Жанел Ж 70 ЕООД
  Трети март 45, 8700 Елхово, България
 • Контакти
  GSM: (+359) 896 812 481
  Email: janel_j_70@abv.bg
 • Банкова Информация
  Bank: ОББ
  IBAN: BG30UBBS88881000658259
  SWIFT BIC: UBBSBGSF
 • Работно време (обикновено)
  Понеделник - Петък: 9:00-18:00
  Събота: 9:00-14:00